Nordals Kegleklubs hjemmeside

Velkommen til Nordals kegleklub

På midtals kegleklub finder I snitlisten for turneringen