Nordals Kegleklubs hjemmeside

Velkommen til Nordals kegleklub

Nordals Kegleklubs hjemmeside

Resultater d. 19 marts

Intern turnering resultater

Samlet stilling efter tredje runde

Antal total P. og kegler
P

kegler i alt

Uglerne

12

4922

Spurvene

7

4827

De fem

6

4758

Hanses piger

5

4529

3 runde

3. runde den 13. november 2022


Hanses piger
UglerneHans Chr. Petersen

577Kaj Sørensen

546


Rosa Jensen


507


Ivan Olsen

569


Lillian Petersen

549Anne Marie Hedegaard

547


Birthe Christensen

530Jarl Illum


505


1656
1662
Spurvene
De femJohn Franson

555Kis Olsen

504


Lars Ditlev

525Eric Abrahamsen

539


Henning Hansen

565Pia Christensen

544


Kristian Johansen


520


1645
1587P

kegler i alt

Uglerne

4

1662

De fem

1

1587

Spurvene

2

1645

Hanses piger

3

1656

resultater pr gang


############


###########

13. november 2022
P

kegler i alt

P

kegler i alt

P

kegler i alt

Uglerne

4

1663

4

1597

4

1662

De fem

3

1613

2

1558

1

1587

Spurvene

2

1589

3

1593

2

1645

Hanses piger

1

1502

1

1371

3

1656

2. runde den 30. oktober 2022


Hanses piger
SpurveneRosa Jensen

475Kristian Johansen

533


Birthe Christensen

522John Franson

516


Gitte Illum

374Henning Hansen

5441371Finn Borup


405


1593


De fem
UglerneVerner Kohls


337


Jarl Illum

476


Pia Cjristensen

535Ivan Olsen

556


Eric Abrahamsen

555Anne Marie Hedegaard

565


Kis Olsen

468Marie Metthjiesen


439


1558
1597


P

kegler i alt

Uglerne

4

1597

De fem

2

1558

Spurvene

3

1593

Hanses piger

1

1371


Samlet stilling efter første rundeP

kegler i alt

Uglerne


4

1663

De fem


3

1613

Spurvene


2

1589

Hanses piger


1

1502

1 spillerunde

1. runde den 9. okt. 2022
De femHanses pigerKis Olsen

511


Hans Chr. Petersen

564


Eric Abrahamsen

562


Rosa Jensen

482


Pia Cjristensen

540


Bitten Jørgensen

180

Lillian Petersen

2761613


Gitte Illum


448

1502
SpurveneUglerneLars Ditlev

545


Ivan Olsen

574


Finn Borup


392

Anne Marie Hedegaard

550


Kristian Johansen

532


Marie Metthjiesen


435

Henning Hansen

512


Kaj Sørensen,

53915891663
P

kegler i altUglerne


4

1663De fem


3

1613Spurvene


2

1589Hanses piger


1

1502